Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Озвучка выделенного текста
Настройки
Обычная версия
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы
(видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию
Кызыл
10 декабря, сб
Настройки Обычная версия
Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы (видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию

БОТ-ТУСКАЙЛАҢ ПРОГРАММАНЫ БАДЫЛААН 

15 апреля 2020
6

Россия Федерациязының Чазааның 2020 чылдың апрель 10-де № 972-р айтыышкыны-биле Тыва Республиканың социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң бот-тускайлаң планын бадылаан. 

Ында Тыва Республикага кончуг чугула инфраструктура төлевилелдери кирген. Бирги ээлчегде, Элегес – Кызыл – Курагино аразының демир-орук тудуунуң улуг инвестиция төлевилели аңаа хамааржыр. Программаның боттаныышкынының ачызында Кызылдың делегей аэропортунга күрүне кызыгаарын агаар таварты эртер эрттирилге пунктузун тудуп база ажыдар, а ол ышкаш Хандагайтыда автомобиль эрттирилге пунктузунга хөй талалыг эрге-байдалды бээр. 

Экономиканы хөгжүдер хемчеглер база бот-тускайлаң программада кирген, чижээ, тудуг материалдарының бүдүрүлгезин организастаары. Ук хемчеглер республиканың тууйбу база демир-бетон кылыглары дээн ышкаш тудуг материалдарынга хереглелин бүрүнү-биле хандырып, тудуг материалдарының өртек-үнезин чиигедип, чаа ажылчын туруштарны тургузар ужурлуг. Бюджеттен дашкаар 1,5 млрд. чедир рубльди ынаар хаара тудар. Бот-тускайлаң программаның күүселдези чуртталга тудуун хөгжүдеринге эптиг байдалдарны бээр. 

Ол ышкаш, көдээ ажыл-агыйның продукциязын бүдүрерин база болбаазырадырын организастаар болгаш туризмни хөгжүдер хемчеглер кирген. 

Бюджеттен дашкаар инвестиция салыышкынын 200 хире млрд. рубль чедир улгаттырып, 15 муң чаа ажылчын турушту тургузуп, чүък сөөртүлгезин чылда 27 млн. тонна чедир көвүдедип, Кызылдың аэропортун таварты пассажирлер аргыштырылгазының хемчээлин чылда 219,25 муң кижи чедирери көрдүнген. 

Бот-тускайлаң программаның шупту хемчеглерин боттандырганы республикага өске регионнар-биле деңге хөгжүүр эге негелделерлиг арганы берип, республиканың бодунуң курлавырларын шынарлыг ажыглаарынга 

байдалдарны тургузуп, республиканың чурттакчы чонунуң амыдыралының байдалын экижидер. 

ТР-ниң Чазааның парлалга албаны