Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Озвучка выделенного текста
Настройки
Обычная версия
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы
(видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию
Кызыл
07 декабря, ср
Настройки Обычная версия
Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы (видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию

Марина Байыр-оол: «Шалыңывыс үш катап өстүрүп берди» 

15 апреля 2020
6

Тываже кирер орукта доскуул болуп турар «Шивилиг» постузунда Бии-Хемниң төп кожуун эмнелгезиниң ортумак звенозу дүн-хүн чок ажылдап турар. Алды эмчи ийи хонуктап дежурныйлап турар. Оларның аразында Бии-Хемниң херээженнер консультациязының улуг акушер эмчизи Марина Байыр-оол база бар. «Шивилиг» карантин-эрттирилге пунктузунга эң-не баштайгы ээлчээнче ол март 28-те, шөлээ соонда, үнүп келген. “Маңаа ажылдаарынга чөпшээрелимни дораан берген мен” деп, херээжен чугаалап турар. Чүнүң-даа мурнунда кожуун эмнелгезинге өөредилгени болгаш инструктажты эрткен, шак ынчаар республика кызыгаарынче үнүп келген. «Баштайгы дээрезинде үш-үш кижи 12 шактың дургузунда үзүктел чок ажылдааш, чүгле ооң соонда чанып турдувус. Хүн бүрүде ынчаар үргүлчүлеп кээр. Баштайында дыка берге турду, эрткен-дүшкен машиналар үзүктелбес, аргышкан улус-чон, чанып келген студентилер база кара эңдерик. Кижи бүрүзүн хайгааралга алырын кызыдып турдувус. Баштайгы хүннерде доктаалдарны, айтыышкыннарны канчаар долдурарын безин шоолуг билир эвес бис. Кажан бот-хоргадал чурумун киирипкениниң соонда, машиналар саны чоорту эвээжээн, ынчалза-даа транспорт агымы кайын шуут үстүр ийик. Бисти эмнелгеде кол ажылывыстан хостап каан. Апрель төнчүзүнге дээр маңаа хыналданы чорудуп кээр бис” – деп, «ТуваМедиаГрупп» @tmgnews17 Информация агентилели-биле бодунуң сеткилин Марина Байыр-оол үлешти. 

Амгы үеде оларны чылыг камгалал костюмнер-биле бүрүнү-биле хепкерген деп улуг акушер мактаны-дыр. ”Шивилигге” ол хүн дежурныйлап турган медперсонал Тываның Баштыңының талазындан сагыш човаачал деткимчени аажок демдеглээр болдулар. Маңаа Шолбан Кара-оол инспекциялап кээп чораан соонда дыка хөй чүүлдер эки талаже өскерилген, дежурныйлаашкындан эгелээш, материалдыг деткимчеге чедир. «Шалыңывысты үш катап өстүрүп берди, ону ажылдап каан хонуктарывыс соонда ап турар бис. Ылгал хөлчок улуг-дур, ону дораан-на ожаап эгеледивис, ындыг болганда черле кошкак кылынмас ужурлуг бис. Мында кижи бүрүзү боттуң мурнунга улуг харыысалгалыг. Республикаже аарыг кижи эрттирип аарындан хөлчок коргар-дыр бис. Амы-хууда бот дээш, кады ажылдап турар эш–өөр дээш коргуушкун база турар. Уруглар-биле доктаамал инструктажты чорудуп, чүгле ооң соонда оларга ээлчегни сагыш дыш дамчыдып бээр-дир бис. Ынчалза-даа бис маңаа кайыын-на тап-билээ олуруп турар деп бис аан, Кызылче доктаамал долгап, бистиң долгаанывыс соонда, чогумча чок региондан келген кижини хүлээп алган бе азы албаан бе дээрзин ылавылап турар бис” – деп, Марина чугаалады. 

А бажыңында ону уруу, оглу манап турар.Улуг уруу бешки классчы, а хеймереги – бирги класстың өөреникчизи. Уруглары авазының кээрин ыяап манап алгаш, чүгле ооң соонда кичээлдерин белеткеп кириптерлер. Шак ынчаар улуг акушер эмчи бажыңынга башкы база апаар: «Бис, дөгере ышкаш, ырактан өөредилгеже шилчээн бис. Мээң дежурныйлаашкынымның соонда күүсеттинген онаалгаларны башкыже электронкалап чорудар-дыр бис. Ам канчаар деп, мындыг хамчык диргелип келгенде, кижи бүрүзү сырый ажылдавас болза хоржок” – деп, Марина Байыр-оол демдегледи. Ооң-биле чугааның соонда акушер эмчи ТМГ-ниң корреспондентизин Бии-Хемниң чагырга чериниң карантин-эрттирилге пунктузунда тиккен өөнүң иштинче киирип, эриг баарлыг улустуң эккеп бергени сүт, кефир, тыва далган-биле долдунган ийи коробканы көргүстү. Сүттү Улуг-Хемниң болгаш Чаа-Хөлдүң сагыш човаачал чурттакчылары эккеп берген болду. Шак ынчалдыр, улус-чон демиселдиң мурнуку шугумунда турар эмчилерниң ажыл-ижинге четтириишкинин илередип турарлар.