ӨСКҮСТЕРГЕ ЧАА БАЖЫҢНАР

0
15

Дүүн, март 23-те, Тес-Хем кожууннуң чагыргазынга өскүс болгаш ажаал-тежээлдези чок арткан уругларга чаа бажыңнар дүлгүүрлерин тыпсыр байырлыг езулал болган.

Тес-Хем кожууннуң чагырга даргазы Толбан Самданның мурнундан оралакчылары Чейнеш Каржал биле Чингис Тогаачы 6 аныяк өг-бүлеге байыр чедиргеш, дүлгүүрлерни тывыскан. Аас-кежиктиг өг-бүлелер боттарының мурнундан Тыва Чазакка, кожуун чагыргазынга өөрүп четтириишкинниң чылыг-чымчак сөстерин илереткеннер.

Дүлгүүрлер тыпсыр байырлыг езулал соонда, Магистральная кудумчузунда туттунган чаа бажыңнарны көргеннер: бажың бүрүзүн шынарлыг кылган, электризин

кошкан, чүгле одааш, чурттап болур. Бо бажыңнарны “Сылдыс” КХН-ниң тудугжулары кылган. Ол-ла кудумчуда шак-ла ындыг 3 бажың немей туттунуп турар, ол тудугну “Энестрой” КХН хүлээнип алган.

Ол хүн 3 аныяк өг-бүлеге бажыңнар тудуп алырынга 787 муң 500 рубль түңнүг сертификаттарны база тывыскан. Бо аныяк өг-бүлелер 3-3 ажы-төлдүг. Олар бо алган деткимче акшазы-биле Самагалдайга бажыңнар тудар сорулгалыг.

 

Реклама

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста напишите Ваш комментарий
Пожалуйста введите Ваше имя