Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Озвучка выделенного текста
Настройки
Обычная версия
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы
(видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию
Кызыл
02 июня, пт
Настройки Обычная версия
Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы (видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию

Часкы хову ажылдарынга белеткел

30 марта 2022
40
Бии-Хем кожуунда часкы тарылга ажылдарынче он алды ажыл-агый хаара туттунганын кожууннуң көдээ ажыл-агый эргелелиниң начальниги Александр Монгуш дыңнаткан. Ынаар 13 тараачын арат ажыл-агыйы база “Лидер-М” КХН, «Туран» сыын ажыл-агыйы, "Бии-Хем" көдээ ажыл-агый хереглел кооперативи кирип турар.

Бии-Хем кожууннуң девискээринде көдээ ажыл-агый культуразын тарыырынга 3596,5 гектар черни аңгылаан. Ооң иштинде тараа культураларын 1200 гектарга, мал чемин 2170 гектарга, картофельди 201 гектарга, ногаа аймаан 25,5 гектар черге тарыырын планнаан.

650 гектар суггаттыг черге, 550 аңдарып куруктаан черге чашкан үрезинден 1680 тонна тарааны алырын планнап турар. Хууда сайгарлыкчылар А.Б. Тюлюш 200 гектар шөлге кызыл-тас, А.В. Бородкин 100 гектар шөлге сула, М.Д. Серен 100 гектар черге кызыл-тас, 100 гектар черге сула тарыырлар.
«Туран» сыын ажыл-агыйы 300 гектар черге сула, "Бии-Хем" көдээ ажыл-агый хереглел кооперативи 200 гектар черге кызыл-тас, 200 гектар черге сула тарыыр болган.

Часкы тарылгага ниитизи-биле 601,6 тонна үрезин херек, 228 тонна тараа культуразы, 373,6 тонна мал чеми. Немелде хереглелдиң 601,6 тонна үрезинин садып алыры-биле керээни чарып алган.

Бии-Хем кожууннуң дөрт ажыл-агыйы чедишпес үрезинин Таңды кожуундан хууда сайгарлыкчы Михаил Санниковтан 252 тонна тараа культуразы болгаш мал чеминиң үрезинин садып алыры-биле дугуржулганы чарган. Ол дээрге 140 тонна кызыл-тас, 112 тонна сула.

Алды ажыл-агый “Ничинское” КХН-ден 244 тонна үрезинни (30 тонна кызыл-тас, 208 тонна сула, алды тонна хөй чылдыг сиген) садып алырын планнап турар. «Туран» сыын ажыл-агыйы Ужурск районнуң “Искра” бүдүрүлгези-биле 12 тонна чочак-тараа үрезинин садып алыр дугуржулганы чарган. Ийи ажыл-агый “Хакагроторг” КХН-ден 160 тонна үрезинни (60 тонна кызыл-тас, 60 тонна сула, 40 тонна арбай) садып алырын планнап турар.

Бии-Хем кожууннуң девискээринге ниитизи-биле 2170 гектар шөлге мал чемин белеткээрин планнап турар. Чаңгыс чылдыг сигенни 2020 гектар шөлге олуртур, а хөй чылдыг сигенге 150 гектар шөл бар. Мал чеминге 373,6 тонна үрезин (387,6 тонна чаңгыс чылдыг, алды тонна хөй чылдыг үнүш үрезини) хереглеттинип турар.

Бии-Хем кожуунга 201 гектар шөлге картофель тарыырын планнаан. Эрткен чылгы картофель дүжүдүнден алган үрезин чонга четчир. Чоннуң 96 хуузун картофель үрезини-биле хандырып болур аргалыг.

Ногаа аймаан олуртурунга 25,5 гектар шөлдү аңгылаан. Хууда сайгарлыкчылар Сергей Тен база Алик Пак ногаа культуразын тарыыр ажылды чорудар. Картофельди 14 гектар шөлге, а ногааны 15 гектар шөлге тарыыр.

Часкы тарылга ажылдарын чорударынга ниитизи-биле 7387,2 муң рубльге кывар-чаар материал хереглеттинер. Тарылга ажылдарынга ийи тарылга комплекизи, 21 трактор, үш автомашина, 14 үрезин чажар машина, 8 илиир болгаш культиваторну хаара тудар.

Эрткен чылын «Өреге бүрүзүнге – картофель» улусчу төлевилел-биле хөй ажы-төлдүг болгаш эвээш орулгалыг 220 өг-бүлеге дузаны чедирген.

Бии-Хем кожуунда часкы тарылга ажылдарынче он алды ажыл-агый хаара туттунган кожууннуң көдээ ажыл-агый эргелелиниң начальниги Александр Монгуштуң дыңнаткан. Ынаар 13 тараа¬чын арат ажыл-агыйы база “Лидер-М” КХН, «Туран» сыын ажыл-агыйы, "Бии-Хем" көдээ ажыл-агый хереглел кооперативи кирип турар.

Бии-Хем кожууннуң девис¬кээринде көдээ ажыл-агый культуразын тарыырынга 3596,5 гектар черни аңгылаан. Ооң иштинде тараа культураларын 1200 гектарга, мал чемин 2170 гектарга, картофельди 201 гектарга, ногаа аймаан 25,5 гектар черге тарыырын планнаан.

650 гектар суггаттыг черге, 550 аңдарып куруктаан черге чашкан үрезинден 1680 тонна тарааны алырын планнап турар. Хууда сайгарлыкчылар А.Б. Тюлюш 200 гектар шөлге кызыл-тас, А.В. Бородкин 100 гектар шөлге сула, М.Д. Серен 100 гектар черге кызыл-тас, 100 гектар черге сула тарыырлар.
«Туран» сыын ажыл-агыйы 300 гектар черге сула, "Бии-Хем" көдээ ажыл-агый хереглел кооперативи 200 гектар черге кызыл-тас, 200 гектар черге сула тарыыр болган.

Часкы тарылгага ниитизи-биле 601,6 тонна үрезин херек, 228 тонна тараа культуразы, 373,6 тонна мал чеми. Немелде хереглелдиң 601,6 тонна үрезинин садып алыры-биле керээни чарып алган.

Бии-Хем кожууннуң дөрт ажыл-агыйы чедишпес үрезинин Таңды кожуундан хууда сайгарлыкчы Михаил Санниковтан 252 тонна тараа культуразы болгаш мал чеминиң үрезинин садып алыры-биле дугуржулганы чарган. Ол дээрге 140 тонна кызыл-тас, 112 тонна сула.

Алды ажыл-агый “Ничин¬ское” КХН-ден 244 тонна үрезинни (30 тонна кызыл-тас, 208 тонна сула, алды тонна хөй чылдыг сиген) садып алырын планнап турар. «Туран» сыын ажыл-агыйы Ужурск районнуң “Искра” бүдүрүлгези-биле 12 тонна чочак-тараа үрезинин садып алыр дугуржулганы чарган. Ийи ажыл-агый “Хакагроторг” КХН-ден 160 тонна үрезинни (60 тонна кызыл-тас, 60 тонна сула, 40 тонна арбай) садып алырын планнап турар.

Бии-Хем кожууннуң девис¬кээринге ниитизи-биле 2170 гектар шөлге мал чемин белеткээрин планнап турар. Чаңгыс чылдыг сигенни 2020 гектар шөлге олуртур, а хөй чылдыг сигенге 150 гектар шөл бар. Мал чеминге 373,6 тонна үрезин (387,6 тонна чаңгыс чылдыг, алды тонна хөй чылдыг үнүш үрезини) хереглеттинип турар.

Бии-Хем кожуунга 201 гектар шөлге картофель тарыырын планнаан. Эрткен чылгы картофель дүжүдүнден алган үрезин чонга четчир. Чоннуң 96 хуузун картофель үрезини-биле хандырып болур аргалыг.

Ногаа аймаан олуртурунга 25,5 гектар шөлдү аңгылаан. Хууда сайгарлыкчылар Сергей Тен база Алик Пак ногаа культуразын тарыыр ажылды чорудар. Картофельди 14 гектар шөлге, а ногааны 15 гектар шөлге тарыыр.

Часкы тарылга ажылдарын чорударынга нии¬тизи-биле 7387,2 муң рубльге кывар-чаар материал хереглеттинер. Тарылга ажылдарынга ийи тарылга комплекизи, 21 трактор, үш автомашина, 14 үрезин чажар машина, 8 илиир болгаш культиваторну хаара тудар.

Эрткен чылын «Өреге бүрүзүнге – картофель» улусчу төлевилел-биле хөй ажы-төлдүг болгаш эвээш орулгалыг 220 өг-бүлеге дузаны чедирген.