Чедер хөлге санаторлуг-курорт комплекизин тудар

0
19

2025 чылга чедир Тываның социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң бот-тускайлаң планының бир улуг төлевилелинге Чедер хөлге санаторлуг-курорт комплекизин тудары хамааржыр.

Төлевилелди күрүне-хуу эштежилге дугуржулгазы-биле тудар. Күрүне ону тударынче 600 млн рубльди киириштиреринге белен деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол «Россия 24» телеканалга интервьюзунда дыңнаткан.

Курортту хөгжүдериниң төлевилел эскизин болгаш концепциязын 2020 чылда бадылаан соонда, эмнээшкин чорудар бирги корпусту тудуп эгелээр. Чедер хөлдүң эм шынары шаандан-на билдингир.

Эрткен чүс чылдың эгезинде аңаа курортту туткан, сероводородтуг эм малгажы-биле Тывадан дашкаар безин ол алдаржаан турган. Ол малгаш кеш, чүстер, нерви системазының, холдар-буттар, херээженнер аарыгларын эмнээр шынарлыг.

ТР-ниң Чазааның парлалга албаны

Реклама

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста напишите Ваш комментарий
Пожалуйста введите Ваше имя