Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Озвучка выделенного текста
Настройки
Обычная версия
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы
(видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию
Кызыл
06 июня, вт
Настройки Обычная версия
Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы (видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию

Депутаттың ажыл-херээ

24 мая 2022
75

Тыва Республиканың Дээди Хуралының депутады Алдын-кыс Конгар соңгукчулары-биле доктаамал харылзааны тудуп чоруур.

Парламентиниң бюджет, үндүрүг, экономика болгаш сайгарлыкчы чорук комитединиң даргазының найысылал Кызылга кылыр ажыл-херээ хөй турбуже, Алдын-кыс Темир-ооловна үргүлчү ону соңгаан соңгукчулары-биле ужуражып, оларның ажыл-амыдыралынга боттуг дузаны көргүзүп чоруур.

Бо удаада А.Конгар Барыын-Хемчик кожууннуң Барлык суггарылга системазынга чедип чораан. «Черни чемишчидер болгаш көдээ ажыл-агыйны суг-биле хандырар эргелел» федералдыг күрүне албан чериниң даргазы А.Белобородов депутат-биле кады харыылап турар суггарылга системазын хынаан. Республиканың эң улуг кожууннарының бирээзи-Барыын-Хемчиктиң беш улуг суурларын суг-биле хандырып турар суггарылга системазын суггатчылар эки белеткеп алган деп түңнээн.

АКШ баштаан Барыын чурттар Россияга удур санкциялар чарлаан уржуундан делегейге аъш-чем чедишпес үелер кел чыдарын барымдаалааш, , тараа-быдааны хөйү-биле тарып, ногаа аймаан элбээ-биле олурттуп, часкы хову ажылдарын үезинде доозары чугула. Кожууннуң көдээ ишчилери арыктарны аштап тургаш, суггаттыг черлерни дөгерезин суггарып алганы элбек дүжүттү күзүн алырын магадылаар.

Ам бо хүннерде картофель болгаш ногаа аймаан олуртуру колдуу дооступ турар.

Кожууннуң шылгараан суггатчыларынга Дээди Хуралдың Хүндүлүг бижиктерин болгаш Тыва парламентиниң 100 чылдаанынга тураскааткан медальдарны тывыскан.

Депутат А.Конгар Эрги-Барлык сумузунуң хоочуннары-биле ужуражып, олар-биле ажыл-амыдыралдың айтырыгларын ажык-чарлыг чугаалашкан.

Алдын-кыс Темир-ооловна соңгукчулары-биле ужуражып келген санында-ла, хол куруг келбезин кызыдар. Бо удаада Эрги-Барлыктың чонунга 750 килограмм картофель үрезинин дуза кылдыр эккеп берген. Ону республикада билдингир фермер, Дээди Хуралдың депутады А.Желтухин үндүрүп берген.

Парламентиниң аппарат ажылдакчылары картофель үрезинин көдээге чедирип бээринге дузалаан.

Хову-шөлдерде ажылдап турар көдээ ишчилер-биле ужуражып, ажыл-агый айтырыгларын сайгарган соонда, оларга аъш-чем аймаан база дамчыткан.

Час-Адырга «улусчу көвүрүг» ажыдыышкынынга депутат Алдын-кыс Конгар база киришкен. Эрги-Барлык сумузунуң чурттакчыларының чагыы-биле туткан ол көвүрүгнү 1 млн. 200 муң акша-биле кылган. Сес чүс муң акшаны кожуун бюджединден үндүрген.

Дээди Хуралдың депутады Алдын-Кыс Темир-ооловна Конгарның соңгукчулары-биле харылзаазы быжыг, оларның ажыл-амыдыралының белен эвес айтырыгларнын ол шиитпирлежип чоруур деп чүве, депутаттың соңгулда округунче ээлчеглиг үнүүшкүнү бадыткаан.

Дээди Хуралдың дыңнадыышкыннарынга үндезилээн ТМГ-медээлер.

false
false
false
false
false
false