Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Озвучка выделенного текста
Настройки
Обычная версия
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы
(видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию
Кызыл
04 июня, вс
Настройки Обычная версия
Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы (видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию

«Улусчу картофель» төлевилелге үш муң ажыг өг-бүле киржир

31 марта 2022
94

Бай-Тайга кожууннуң Өг-бүлеге болгаш уругларга социал дуза чедирер төвүнүң ажылдакчылары огородчуларга 15 мастер-классты эрттирген. Март айда помидор база перец үрезиннерин олуртуп доостурган. Шак ынчалдыр социал дузаламчы алган өг-бүлелер огород тарыыр арга-дуржулганы шиңгээдип ап турар. 

 

Социал төптүң директору Чодураа Сегбе огород ажылынче улуг кичээнгейни угландырып турарын демдеглээн. 

 

– Эрте чазын-на огород ажылы хайнып үнер. Чаш үнүштерни тарааш, үрезиннерниң өзүмнери көстүп келирге, чылыткыга тарып өстүрери, огородка олуртуру, ажаап-тежээри дээш ажыл-ла эңдерик. 

 

Суму бүрүзүнде хөй ажы-төлдүг болгаш эвээш орулгалыг өг-бүлелерниң өрегелеринге социал ажылдакчылар чедип, үрезин тарылгазындан эгелээш, дүжүт ажаалдазынга чедир арга-сүмезин кадып турар. Социал дуза алыкчыларының барык шуптузу картофель, борщ кылыр ногааларны тарып алыр. Огурец, помидор, перец, свекла, морковь дээш өске-даа ногаа аъш-чемге немере болур болгай. 

 

Бай-Тайганың огородчулары социал четкилерде бөлүүнде арга-дуржулгазын солчуп турар. Оларның чараш чечектериниң чуруктарын көргеш, сонуургал чок улус безин чечектер таарып эгелээн. Чамдык огородчулар ногааларның сорттарын эки билбес тургаш, ам ону дыка сайгарар апарган – деп, директор чугаалап турар. 

 

Бай-Тайга кожуунда огород ажыл-агыйын чорудуп турар өрегелерниң саны чылдан чылче немежип турар. Социал ажылдакчылар оларда чеже картофель үрезини артканын хынап, даңзызын тургускан. 

 

Бо чылын кожуундан «Улусчу картофель» төлевилелге 3231 өг-бүле киржир. Тээлиде 1332 өг-бүле бар. Эрткен чылын эвээш дүжүт алганындан үрезини чедишпейн барган өг-бүлелерниң дыңзызын тургускаш, курлавырда «ийиги хлебтиң» үрезинин үлээрин Чодураа Сегбе немеди. 

 

“Социал картофель” губернатор тө¬левилелди “Улусчу картофель” деп эде адаан. Бо төлевилелдиң чүгле адын өс¬кертир эвес, а ооң киржикчилериниң санын көвүдедир, картофель тарып өстүрериниң хемчээлин барык 16 катап улгаттырар сорулга салдынган. 

 

Тыва Республиканың Чазааның хөй ажы-төлдүг болгаш эвээш орулгалыг өг-бүлелерни деткээн кризиске удур хемчеглериниң бирээзинге “Улусчу картофель” төлевилел хамааржыр. 

 

Бай-Тайга кожуунда алды чылдың дургузунда «Инек – чемгерикчи малым» төлевилел-биле хөй ажы-төлдүг болгаш орулгазы эвээш 119 өг-бүле хунажыннарны алган. Оларның малының баш саны элээн өскен. Төлевилелдиң киржикчилери саан үезинде сүдүн болбаазырадып алгаш, көдээ ажыл-агый ярмаркаларында садып-сайгарып ап турар. Ол дээрге, өг-бүлелерге немелде орулга. Оон аңгыда өг-бүле кезээде сүттүг, өремелиг, саржаглыг, быштактыг, тарактыг болур. 

 

Социал төптүң ажылдакчылары сүттен чем кылыр мастер-класстарны база доктаамал эрттирип турар. 

 

Чуруктарны Шончалай Ховалыг тырттырган 

 

#Бай_тайгакожуун #Өг_бүлегеболгашуругларгасоциалдузачедирертөп #ТМГМедээлер #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews