Үерге белеткел эрежок чугула

  0
  4
  Үерге белеткел эрежок чугула

  Кызыл хоорайның чагырга черинде Хамааты камгалал болгаш онза байдалдар килдизи Чаңгыс аай дежурный-диспетчер албаны-биле кады час дүжүп кээри билек-ле үер-суг ап болур черлерде чурттап турар чонну хүннүң-не дыңнадып, медээлеп турар.

  Эрткен дыштаныр хүннерде мэрияның ажылдакчылары оң талакы эрикте база Хербис дааның баарында бажыңнарга ээлчеглиг кезиишкинни чоруткан.

  Рейд үезинде ук девискээрлерниң чурттакчыларынга үер-чарга белеткелдиң эргежок чугулазының, үер үезинде бодун алдынарының дүрүмнерин болгаш эт-севин үерден, өрттен камгаладып алырын чугаалаан.

  Ниитизи-биле 28 кудумчуга хайгыылды чоргузуп, 35 хамааты-биле профилактиктиг чугааны кылып, сагындырыглыг хуудус-бижиктерни үлээннер.

  Реклама