Үндезин культура дугайында солун ужуражылга

  0
  4

  Тыва улустуң национал идик-хевиниң онзагайының дугайында лекияларны Тываның политехникниг техникумунга «Аалчылар бажыңының сервизи болгаш туризм» мергежилдиң ийиги курузунуң сургуулдарынга эрттирген. Лекцияларны Тыва үндезин культура төвүнүң эртем килдизиниң ажылдакчылары организастап турар.

  Бурунгу ада-өгбелериниң кедип чораан национал идик-хевин амгы үеде сонуургап кедип чаңчыгар болзун дээн, элээн хөй ажылдарны кылып чорудуп турар. Р.Б. Ховалыгның «Тыва улустуң идик-хеви» деп ному анаа улуг салдарлыг болган. Автор бо номунда национал идик-хептиң төөгүзүн болгаш аңгы-аңгы хевирлерин делгереңгейи-биле бижээн. Сургуулдарга солун лекцияны Айрана Норбу таныштырган.

  Чаңчыл ёзугаар өг иштинге сагыыр чурумнар дугайында Ай-Бес Кыргыс таныштырган. Өгнүң эр ээзиниң, херээжен ээзиниң болгаш аалчыларның олуруп саадаар кезээн, өгге албан сагыыр ужурлуг чүүлдерниң удур-утказын тайылбырлаан.

  Техникумнда «Национал культура» деп эртемниң башкызы Рада Куулар Тыва үндезин культура төвүнүң специалистерин чалап, солун ужуражылганы белеткээн.

  Реклама