Үре-түңнелдиг кады ажылдажылга

  0
  0

  Тываның күрүне университединиң инженер-техниктиг факультединге республиканың Тудуг яамызының хуралы болган. Аңаа эрткен чылын кылган ажыл-агыйының түңнелдерин, 2021 чылда кылыр ажылының мурнады шиитпирлээр айтырыгларын чугаалашкан.

  Хуралга ТР-ниң Чазак Даргазының бирги оралакчызы Александр Брокерт, тудуг болгаш чуртталга-коммунал ажыл-агыйының сайыды Аяс Хунай-оол, Күрүнениң чурттаар оран-сава инспекциязының болгаш тудуг хайгааралының албан чериниң удуртукчузунуң оралакчызы Роман Сат илеткелдерни кылган.

  Коллегия хуралын ТывКУ-нуң инженер-техниктиг факультединге эрттиргени анаа эвес. Дээди өөредилге чери биле Тудуг яамызы кады чедиишкинниг ажылдап турар. Амгы үеде инженер-техниктиг факультетте шупту 980 студент бар, оларның аразында 308 кижи тудуг угланыышкыны-биле өөренип турар. Олар шупту келир үениң тудуг адырының кадрлары-дыр. Статистика-биле алырга, доозукчуларның хөй кезии республиканың тудуг яамызында болгаш аңаа хамааржыр организацияларда ажылдап турар.

  Эртем ажыл-чорудулгазынында база сырый харылзаалыг. Тудуг болгаш коммунал ажыл-агый айытырыгларының талазы-биле эртем-практиктиг конференцияны ТывКУ биле ук яамы демнежип эрттирип турар. Тудуг яамызы-биле дугуржуп алганы езугаар «Силикат» эртем-бүдүрүлге төвү республиканың девискээринде бажыңнарның, тудугларның, эргижирээн бажыңнарның байдалын шинчилеп турар.

  Коллегия хуралынга келген удуртукчулар, башкылар, студентилер, кожууннарның болгаш хоорай округтарының чагырга даргалары, ук яамының болгаш чуртталга-хандырылга организацияларының ажылдакчылары илеткелдерни дыңнап, сайгарылганы кылгаш, хуралдын протколун хүлээп алганнар.

  #ТывКУ #Тудугяамызы #Коллегияхуралы #Александрброкерт #Аясхунай_оол #ТМГмедээлер #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews

  Реклама