Үрер хөгжүм хүннери эгелээн

  0
  5

  Кызылга бөгүн Белгород хоорайдан чаладып келген дирижер Дмитрий Меркуловтуң киржилгези-биле культурлуг хемчеглер эгелээнин ТР-ниң Культура яамызы @tmgnews17 дыңнаткан.

  Тыва Республиканың Тимур Дулуш аттыг үрер хөгжүм оркестриниң эгелээшкини-биле база ТР-ниң Культура яамызының деткимчези-биле “В. Халилов аттыг Россияның үрер хөгжүм оркестрлериниң ассоциация” болгаш Белгородтуң күрүне филармониязы ТАР-ның 100 чылдаанынга тураскаадып, апрель 15-18 хүннеринде, Үрер хөгжүм хүннерин эрттирер.

  Дөрт хонуктуң дургузунда чалаткан дирижер тромбон үрер хөгжүм күүселдезинге, ол ышкаш оркестрге дирижерлаарының талазы-биле сургуулдар болгаш башкыларга мастер-класстарны эрттирер. Ам бо шакта Юрий Меркулов Кызылдың уран чүүл колледжинде мастер-класс эрттирип турар.

  Ол ышкаш маэстро трубага ойнаар сураглыг хөгжүмчү Тимофей Докшицерниң 100 харлаанынга, ооң чогаадылгазының болгаш амыдыралының дугайында лекцияларны эрттирер.

  Үрер хөгжүм хүннерин В. Халилов аттыг Тываның күрүнениң филармониязының сценазынга Юрий Меркуловтуң киржилгези-биле Т. Дулуш аттыг Тыва Республиканың чазааның үрер хөгжүм оркестриниң концерти-биле доозар.

  Юрий Дмитриевич болгаш Белгородтуң үрер хөгжүм оркестри-биле Тыва 2010 чылдан тура сырый харылзаалыг. Бир дугаар сураглыг дирижер-биле Орел хоорайга “Бирги салюттуң фанфаралары” фестивальга оркестрлер ужурашкан. Оон бээр ийи регионнуң оркестрлери чогаадыкчы болгаш эш-хуу найыралдыг деткижип чоруур. Маэстро Тываже чаңгыс эвес удаа кээп, тыва оркестрге нота материалдары-биле деткимчезин көргүзүп келген.

  Реклама