Өөрүп четтиргенин илереткен

  0
  1

  Коронавирус аарыгның хамчыының эң берге үези эмчилер, эмчи сестралары, санитарлар дээш медицинаның өске-даа ажылдакчылары ёзулуг маадырлар дээрзин херек кырында көргүскен.

  Халдавырлыг аарыгдан сегип үнүп, дириг арткан кижилер, оларның төрелдери эмчилерге өөрүп четтиргенин сеткилиниң ханызындан илередип, буянныг ажылынга чедиишкиннерни, ал-боттарынга кадыкшылды, аас-кежикти күзеп турар.

  Аарыг кижилерге сагыш човангыры, кичээнгейлии болгаш эмнелге ажылынга бедик мергежилдии дээш республиканың халдавырлыг аарыглар эмнелгезиниң ажылдакчыларынга өөрүп четтиргенин Аржаан Хертек интернетте социал четкилер дамчыштыр илереткен. Оларның аттарын адап бадырган. ⠀

  Халдавырлыг аарыглар эмнелгезиниң кол эмчизи Анна Сарыглар, кол эмчиниң эмнелге ажылының талазы-биле оралакчызы Маргарита Мижит, реанимация болгаш күштелдирген терапия салбырының эргелекчизи Орлана Монгуш, анестезиолог-реаниматолог эмчилер Аймира Куулар биле Шолбан Межекей, чүрек-дамыр хирургу, медицина эртемнериниң кандидады Росси Күжүгет, кардиолог эмчи Саида Седен, халдавырлыг аарыглар эмчилери Марьяна Монгуш биле Аяна Сарыглар, реанимация болгаш күштелдирген терапия салбырының эмчи сестразы Долаана Хертек өөрүп четтиргенин Аржан Борисович илереткен.

  Республиканың халдавырлыг аарыглар эмнелгезиниң ортумак болгаш биче медицина ажылдакчыларының шуптузунуң аарыг кижилерге сагыш човангырын Аржан Хертек демдеглеп, сегип үнген кижилерниң өөрүп четтириишкини оларга хөй-хөй катап улуг ачы-буян болур деп йөрээген.

  Аржан Хертектиң чылыг-чырык күзээшкиннеринге хөй кижилер каттышкан. Чижээлээрге, Маша Цветок деп адын бижээн кижи халдавырлыг аарыглар эмнелгезинге капитал септелге кылыры херек апарганын айтып, Тываның кадык камгалал яамызы эмнелгеге материалдыг дузаны чедирерин чүгле коронавирустуг үеде эвес, а ооң мурнунда-даа бо эмнелгеге эмнедип, кадыкшылы экижээн шупту улустуң мурнундан дилээн.

  Реклама