Өг-бүле сесерлиинге хадыларны олурткан

  0
  17

  Дүүн, апрель 15-те, Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг республиканың найысылалын чаагайжыдар акцияга киришкенин @tmgnews17 дыңнадып тур.

  “Чаагайжыдылга” акциязынга Тываның Спорт, Кадык камгалал, Бойдус курлавырларының болгаш экология яамыларының ажылдакчылары каттыжып, ыяштар олуртур буянныг ажылга киришкен. Өг-бүле сесерлиин чаагайжыдары-биле Балгазындан 100 хадыны албан-биле экелген.

  Владислав Ховалыг бо буянныг акцияга күзелдии-биле киржип турарын демдеглээн.

  — Бо девискээрни эрткен чылын Өг-бүле сесерлии кылдыр тудуп кылган бис. Ооң мурнунда маңаа ыяштар өзүп турган, ам ону катап тургузар болза эки.
  Кижиде эң-не үнелиг чүүл – өг-бүлези. Ынчангаш бо сесерликке кижилер өг-бүлези-биле кээп дыштаныр кылдыр таарымчалыг байдалды тургузуп, чаагайжыдып бээр ужурлуг бис. Буянныг акцияга хоорайның чурттакчылары хөйү-биле кээп киржип турарынга өөрүп тур мен – деп, ол чугаалаан.

  Реклама