Өгбелерниң оюннары

  0
  2

  Национал спортуң хевирлеринге «Өгбелерниң оюннары» фестивальды республиканың өөредилге албан черлеринде эрттирип турар. Бо хемчегни кыш үделгези байырлалын уткуштур организастаан.

  Фестивальдың кол сорулгалары – өзүп олурар салгалдарга национал спортуң хевирлерин сонуургадыры, кадык чаагай амыдыралга сундуктурары, амыдыралга ажыктыг чугула билиглерни болгаш чаңчылдарны шиңгээттирери.

  Республиканың шупту өөредилге албан черлеринде бөмбүктүг хоккей, хүреш, ча адары, кажык, буга шыдыраа, баг кагары, аргамчы тырттары, мерге, лаптуу деп оюннар болуп турар.

  Реклама