Өй-шааның ажыктыг белээ

  0
  2
  Өй-шааның ажыктыг белээ

  Тыва Республиканың Дээди Хуралында «Чаңгыс демниг Россия» партиязының фракциязындан депутаттар Улуг-Хем кожуунда Хайыраканның 10 дугаар уруглар библиотеказынга интерактивтиг кичээлдер болгаш оюннар эрттиреринге телевизорну садып бергеннер.

  Шак ындыг дилегни библиотека коллективиниң өмүнээзинден ооң эргелекчизи А.К. Дагбалдай партияның тус черде салбырының улус хүлээп алыр черинге киирген турган.

  “Дүүн Дээди Хуралдың даргазы, «Чаңгыс демниг Россия» партиязының регионалдыг салбырының секретары Даваа Каң-оолдуң холундан аазааны телевизорну, а ол ышкаш партийжи фракцияның кежигүннериниң өмүээзинден моон ынайгы чедиишкиннерни күзээн байыр чедриришкинин алдывыс. Өй-шааның ажыктыг белээ дээш өөрүп четтиргенивисти база катап илереттивис» – деп, ном саңының ажылдакчылары харыы чагазында бижээннер.

   

   

  Реклама