Өнчү-хөреңги үлежинге киришпезин дээш

  0
  0
  Кызыл хоорайның 61 харлыг херээжен чурттакчызы бичии уруг өлүртүр кижи дилеп турарының дугайында медээ 2020 чылдың декабрь айда иштики херектер органнарынга билдине берген. Россияның Айыыл чок чоруунуң федералдыг албанының Тыва Республика талазы-биле эргелелиниң болгаш республиканың Иштики херектер яамызының ажылдакчылары ол медээге хамаарыштыр оперативтиг ажылды кылып чорутканнар.

  Чок болган өөнүң ээзиниң өске херээженден төрүттүнген сес харлыг уруун өлүрер кижини хамааты дилеп турары, ооң чылдагааны ачазының өнчү-хөреңгизиниң үлежинге киржип болур уругга квартираларны бербези дээрзи тодараттынган.

  Бичии уругну өлүреринге белен кижиниң ролюн Иштики херектер яамызының оперативтиг ажылдакчызы ойнап, херээжен хамаатының бажыңынга ооң-биле ужурашкан. Бир эвес чагыгны күүседип каар болза, “өлүрүкчүге” 180 муң рубль акшаны бээрин аазааш, баштайгы долаа кылдыр 10 муң рубльди бергеш, бичии уругнуң бодун, ооң кайы школада өөренип, кайда чурттап, школа биле бажың аразынга чоруп турар оруун айтып бергеш, өлүрүүшкүн үезинде ажыглазын дээш, электрошокерни база берип каан.

  Бичии уругну өлүргениниң бадыткалы кылдыр ооң бөргүн, тускай белеткеп тырттырган фоточурукту “өлүрүкчүге” көргүзерге, аазаан акшаны берип турда, оперативтиг ажылдакчылар херээжен хамаатыны туткан.

  Назы четпээн кижини өлүреринге белеткелдерни чорутканы дээш, 61 харлыг херээжен кижиге хамаарыштыр кем-херектиң истелгезин Кызыл хоорайның иштики херектер эргелели ажыткан. Оперативтиг ажыл үезинде ап чоруткан хемчеглерни бадыткаар талазы-биле ажылдар чоруп турар.

  Реклама