Өртке удур айыыл чок чоруктуң дүрүмнерин сагыыры чугула

  0
  2
  Өртке удур айыыл чок чоруктуң дүрүмнерин сагыыры чугула

  Декабрь 31-ден январь 9-ка чедир, өртчүлер республикага 17 өрттү өжүрген, оттан 73 харлыг улгады берген херээжен кижини камгалаан. Өрттерниң хөй кезии – 12-зи Кызыл хоорайга болган. Печканы ажыглап тура, өртке удур айыыл чок чоруктуң дүрүмнерин хажытканы, таакпылап азы бок өрттедип тура, серемчилел чок болганы – өрттерниң өөскээн кол чылдагааннары ол болган. Эрткен чылдың ол-ла үезинде 22 өрт хыпкан, үш кижи мөчээн.

  Россияның Онза байдалдар яамызының Тыва Республикада кол эргелели бажыңга таакпылавас, печка болгаш изидер дериг-херекселдер ажыглаарының дүрүмнерин сагыыр, электри удазыннарын үезинде хынап турар дээн ышкаш, өртке удур айыыл чок чоруктуң дүрүмнерин сагыырын хамаатыларга сагындырган.

  Республиканың хамааты камгалал болгаш онза байдалдар херектериниң талазы-биле албан чери өрт үезинде болуп болур айыылдан чайлаарының сүмелерин берген. Өрт өжүрер тускай херекселди саткаш, бажыңда көскү черге быжыглаар. Ханы уйгу үезинде оттуруптар, азы дыңнавас-даа кижиге медээлептер тускай херекселди бажыңга салдырып алыры артык эвес.

  Эрткен 2021 чылда республика девискээринге 1277 өрт болган, аңаа 20 кижи чок болган, 45 кижиниң амы-тыны камгалаттынган.

  Онза байдалдар болу берзе, 112 телефонче долгаңар.

  Реклама