0
  0

  Январь 24-түң эртенинде Россияның Кеземче күүселдезин чорудар федералдыг албанының ТР-де эргелелиниң №2 эдип-чазаар эмнелге албан чериниң ажылдакчылары Набережная кудумчулап ажылынче бар чорааш, өрттү эскерип каанын ук албан чериниң парлалга албаны @tmgnews17 дыңнаткан.

  Камгалал килдизиниң ажылдакчылары Максим Стрекалов биле Дмитрий Таранов олар телефон дамчыштыр өрт кезээн кыйгырткаш, боттары бажың-балгатка чедип келгеш, соңга-хаалгаларны соктап эгелээннер.

  Бир соңганы соктаарга, херээжен кижи бакылап келгеш, эжиин ажыдыпкан. Үе-шак чидирбейн, кирген дораан-на “Бажыңда оон өске кым барыл?” деп айтырганнар. Ийи бичии уруг бажыңның ийи дугаар каъдында удуп чыдар болган.

  Ажылдакчылар ийи дугаар каътче үнгеш, уругларны чоорганга ораап алгаш, бажыңдан үнүп келгенде, өрт машиналары четкилеп келгеш, чалбыышты өжүрүп кирипкеннер.

  Россияның Кеземче күүселдезин чорудар федералдыг албанының ТР-де эргелелиниң удуртулгазы албан чериниң ажылдакчыларын шаңналга киирериниң дугайында айтырыгны сайгарып турар.

   

   

  Реклама