0
  0

  Тываның Улустуң чогаалчызы, делегейниң бедик шыпшыктарын чаалап алган альпинист Маадыр-оол Ховалыг Чазак Даргазы Шолбан Кара-оолга ТАР-ның юбилейинге тураскаадып бүгү кожууннарга 100 метр чадаг чарыш маргылдаазын организастаар саналын киирген.

  “Тергиин эгелээшкин-дир! Бистиң өгбелеривистиң чүткүлдүг, аваангыр база кашпагай чоруу кезээде ылгалып турган, а чүс метр хемчээлге ол шынарлар ылап-ла илереп кээр” – деп, Шолбан Кара-оол социал четкилерде бодунуң арынынга бижээн.

  «Тываның ирбижи» аттың эдилекчизиниң ийи дугаар саналы – тыва үндезин хүрешче катап эглип келири. Амгы үеде мөгелерниң сегиржип алыышкыны узамдыга бээрге, дугаар тыртар апарган. Кымга дүжер, ол удурланыкчызының содак-шудаандан туттунуптар арганы ажыглап болур. Маадыр-оол Бартыштаанович, мурнунда ышкаш, мөгелерниң үе-шагын кызыгаарлавазын саналдап турар. Ол ышкаш хүреш үезинде, мөгелер ийи тарай кылаштажып, дыштанып турар узун үзүктелиишкиннер турбаан.
  Ындыг онзагай чүүлдер-биле мөгелерниң күжү деңнежи бээр, оларның күчү-күжү килинден ындыг-ла хамаарышпас турган, бо хүнде болуп турары ышкаш. Чиик килдиг мөге аваангыр, кашпагайы-биле аар килдиг мөгени удуп ап болур турган.

  Тываның Баштыңы национал хүреш федерациязынга бо саналды өөренип көөрүн сүмелээн.

  Реклама