0
  0

  Беш муң туң вакцина келген

  ✍🏻Тывага коронавирус хамчыынга удур тарылга чорудар ГАМ-Ковид-ВАК вакцинаның эң-не хөй 5000 туңун эккелгенин @tmgnews17 дыңнадып тур.

  Бир бичии шилде-ле беш дозаны хаптаан вакцинаны казыыр 18С температурага шыгжаар. СПИД төвүнүң баазазында вакциналар хуваар пунктуга келген кезээн демдеглээш, хуваалдага дүүштүр медицина албан черлеринче чүдүрүп чоруткан. Вакциналарны тарылга чорудар шупту пунктуларже, ооң иштинче кожууннарда пунктуларже тарадыр.

  Бо келген вакцина шупту хамаатыларга тарылганы чорударынга көрдүнген. Бир-ле дугаарында 60 хардан өрү назылыг база хоочураан аарыгларлыг хамаатыларга тарылганы чорудар. Мурнунда келген кезээ-биле 60 хардан өрү назылыг 483 кижи вакцинацияны эрткен.

  Республикада ниитизи-биле 3448 улуг кижи, оларның иштинден 650-ни тарылганың бүрүн курузун алган.

  Ниитизи-биле чурттакчы чоннуң 60 хуузун (108 муң кижи) тарыдары планнатынып турар.

  Реклама