0
  5

  Тываның кадеттер корпузунуң чыскаалыр шөлүнге «Соңгу чүк десантызы» деп арктиктиг экспедицияның стартын республиканың девискээринге берген.

  Харга чоруур техникалыг экспедицияда Россияның Камгалал яамызының бедик мобильдиг, эки белеткелдиг болгаш техниктиг чүүлдер-биле чепсегленген кезектери болгаш бөлүк шериглери киржип турар. Олар делегейниң кайы-даа девискээринге баарынга доктаамал белен турар болгаш тускай хөделиишкиннерге киржир күш болур.

  «Соңгу чүк десантызы» деп харга чоруур техникалыг арктиктиг экспедицияның удуртукчузу Тихонов М.М. биле ТР-ниң Өөредилге сайыдының бирги оралакчызы Монгуш В.М. шупту киржикчилерге байыр чедирбишаан, аян чорук үезинде агаар-бойдус аяс чылыг, сагыш-сеткили омак-сергек, оруу ак болурун күзээн. Уругларга ада-чуртчу кижизидилгени чорудар талазы-биле кады демнежип кылган ажылы дээш оралакчы сайыт Владимир Моңгуш өөрүп четтиргенин илереткен.

  Харга чоруур техниканы болгаш шериг машиналарын бараалгадып көгүскен. Делгелгени көрүп чедип келген кадеттер аажок сонуургаан. Олар ёзулуг тайгага харга чоруур техника мунуп башкарар күзелдиг болганнар.

  Бо хемчегге республиканың Өөредилге болгаш эртем яамызының, Хамааты камгалал болгаш онза байдалдар херектериниң талазы-биле албанының төлээлери, кадеттер корпузунуң сургуулдары болгаш башкылары киришкен.

  Реклама