4000 ажыг кижи QR-код сертификадын алган

  0
  3

  Тывада QR-код-биле эрттирилге чурумун эгелээнинден тура Хөй хүлээлгелиг төптүң салбырлары хамаатыларга ачы-дуза чедирилгезин чорудуп эгелээнин ТР-ниң Чурагайлыг хөгжүлде яамызы дыңнадып турар.

  Бо хүннүң байдалы-биле Тывыаның Хөй хүлээлгелиг төвүнче 1000 ажыг кижи Күрүне ачы-дузазының порталынга бүрүткел бижидилгезин шынзыдып база катап тургузуп алыр дээш ачы-дузаны алган. Ол ышкаш 4097 кижи Covid-19-ка удур тарыдып алганының дугайында бадыткал – QR-код сертификадын парладып үндүртүп алган.

  Күрүне ачы-дузазының порталын таварыштыр чүгле бадыткаттынган бүрүткел бижидилгелиг улус боттары QR-код сертификадын ап болурун сагындыраал. Ук бижидилгени Хөй хүлээлгелиг төптүң салбырларынга шынзыдып база катап тургузуп ап болур.

  Ол ышкаш Кызыл хоорайда, Красноармейская кудумчузунда, 100 дугаар бажыңда, бир дугаар каътта база ук ачы-дуза чедирилгезип ап болур.

  Реклама