0
  14

  Дүүн, апрель 12-де, Каа-Хем кожууннуң төп ном саңының библиография-методиктиг килдизиниң эргелекчизи Чойгаана Моңгушка “Кады бис!” медальды болгаш ооң шынзылга бижиин Каа-Хем кожууннуң чагырга даргазы Е. Б. Ооржак байырлыы-биле тывыскан.

  Россия Федерациязының Президентизи Владимир Путинниң доктаадып тургусканы бедик шаңнал, “Кады бис!” медальды бот-боттарын деткижериниң Бүгү-российжи “Кады бис!” акцияны организастаарынга, коронавирус аарыгның хамчыы-биле демиселге улуг үлүүн киирген российжи хамаатыларга тыпсып турар.

  Россияга 2018 чылды Эки турачылар (волонтерлар) чылы кылдыр чарлаптарга, Сарыг-Септиң № 2 ортумак школазының 6 “А” клазының өөреникчилери-биле кады Каа-Хем кожууннуң Салчак Тамба аттыг төп библиотеказынга “Ачы-буянның оруу” деп эки турачылар отрядтын Чойгаана Олеговна организастаан. Эки турачылар чылында бо отрядтың дайынчылары ачы-буян акцияларын эрттирип, күш-ажылдың хоочуннары, инвалидтер дээш амыдыралдың берге байдалында өске-даа кижилерге дузалашкан.

  Коронавирус аарыгның Тывага хамчыының үезинде бажыңнарынга хоргадалга орган Сарыг-Сеп суурнуң улуг назы-харлыг хоочуннарынга, инвалидтерге болгаш өске-даа чурттакчыларынга аъш-чемни, эм-таңны, камгалал маскаларны бодунуң чиик машиназынга сөөртүп чедирип, халдавырлыг аарыгдан камгаланыр аргаларын тайылбырлап чоруп турган. Коронавирус хамчыының кончуг берге үезинде ол ылап-ла эрес-маадырлыг чорук. Чойгаана Моңгуш ышкаш кижилерниң дидим кады эп-деминиң ачызында база Тывага коронавирус аарыгның хамчыы чавырылган.

  Реклама