80 буянныг үүле-херек

  0
  5
  Өвүр кожууннуң үндезилеп тургустунганындан бээр 80 чылын тус черниң чурттакчы чону болгаш албан организациялары 80 ачы-буянныг үүле-херектер-биле демдеглеп эрттирер дээн эки эгелээшкинни үндүрген. Ынчангаш Өвүр кожууннуң 80 чылдаанынга тураскааткан «80 буянныг үүле» деп акцияны чарлаанын @tmgnews17 дыңнадып тур.

  Дус-Даг суурда чааскаан чурттап олурар 89 харлыг кырган-ава Дыртый Кунгаага «Шолбан» уруглар садының ажылдакчылары ачы-буянны көргүзер деп шиитпирлээннер. Олар акша-төгерикти чыггаш, хөмүр-даш садып турар сайгарлыкчы Айдың Куулардан хөмүр-дашты саткаш, хоочуннуң бажыңының чанынга дүжүрүп бергеннер. Соок кыжын Дыртый Доржуевна кырган-авага ол улуг дуза, кыштың айларында одаар чүүл-биле хандырттынган деп болур.

  «Шолбан» уруглар садының демниг коллективиниң ачы-буянныг үүлезинге каттыжып, Дус-Даг суурнуң 6 дугаар кварталының чурттакчылары чылыг чоорганны Дыртый Доржуевна кырган-авага белекке садып бергеннер.

  Улуг назылыг эне өөрүп четтиргенин чонунга сагыш-сеткилиниң ханызындан илередип, ажыл-ишке чедиишкиннерни, кадыкшылды болгаш аас-кежикти йөрээп күзээн.

  Өвүр кожууннуң 80 чылдаанынга тураскааткан 80 буянныг үүлениң бирээзи бүткен.

  Реклама