“Ачы-буянның манчызы” акцияны үнелээн

  0
  1
  Республиканың өөредилге адырында Шагаага белеткел ажылдары ай бурунгаар эгелээнин ТР-ниң өөредилге болгаш эртем сайыды Солаңгы Тамчай бөгүнгү аппарат хуралынга илеткээнин @tmgnews17 дыңнадып тур.

  — Бүдүү айда уруглар садтарындан эгелээш училище, техникумнарда чоннуң аас чогаалын таварыштыр янзы-бүрү мөөрейлер эгелээн. Мөзү-шынар кижизидилгезинге хамаарыштыр “Аныяңдан адың камна”, “Кыстың бүдүжү”, “Эр чол” деп темаларга хемчеглер идепкейлиг чоруп турар.

  Бистиң республика Бүгү-российжи “Буянныг суббота” деп акцияга база каттышкан. Дыштаныр хүннерде техникумнарга бажың ажылы кылырының курстарын организастаан, сургуулдар бажың иштин арыглап, чугайлаар, девискээрлерин аштап арыглаар ажылдарга, ол ышкаш “Ачы-буянның манчызы” акцияга каттыжып, манчы тударынга киришкеннер.

  Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол “Ачы-буянның манчызы” акцияны мактап, үнелээн: “Ажы-төлдү демнештирип алгаш, бодунуң холу-биле кылган ажыл – кижилерни каттыштырар, демнештирер, езулуг Шагаа белээ-дир”.

  Ол ышкаш Сарыг-Сеп школазының директору Марина Радченконуң бот-идепкейи-биле эгелээн “Чаңгыс дээрниң адаанда” деп интернационалчы акцияны база үнелээн. Ук школаның коллективи интернационалчы найыралды күштелдирер, орус дылды нептередир сорулга-биле Барыын-Хемчик, Чөөн-Хемчик кожууннарже үнүүшкүннер кылганын онзагайлап демдеглээн.
  Реклама