Ачы-дузалыг ажылды кылып турар

  0
  2
  Ачы-дузалыг ажылды кылып турар

  Тываның Хөй-ниитиниң айыыл чок чоруунуң яамызы, Күш-ажыл яамызы болгаш Иштики херектер яамызының наркотиктер саарылгазын хынаар талазы-биле эргелелиниң төлээлеринден тургустунган ажылчын бөлүк Каа-Хем кожууннуң Сарыг-Сеп суурда «Хосталга» деп тус черниң хөй-ниити организациязынга чедип чораан.

  Хөй-ниити организациязы наркотик ажыглаар хоралыг чаңындан адырлып алыр күзелдиг кижилерге социал келдередилге чорудар угланыышкын-биле ажылдап турар. Амгы үеде «Хосталгада» сес кижи чогуур деткимчени ап турар.

  Ажылчын бөлүк ооң мурнунда наркотиктиг болгаш психотроптуг бүдүмелдерни ажыглап чораан улустар-биле профилактиктиг чугаалажылганы кылып, чонунуң аразынга төлептиг амыдырап, ажылдап чурттаарының дугайында эки сүмелерни берген.

  Ачы-дузалыг ажылды кылып турар хөй-ниити организациязынга ажылчын бөлүктүң төлээлери документилерин чыып долдурарынга хамаарыштыр методиктиг арга-сүмени берген.

  Сарыг-Септиң чурттакчы чонунуң аразынга хоойлуга чөрүштүр наркотиктер ажыглаар болгаш садып-сайгарар кем-херектерге удур ажыл-чорудулгалыг, профилактиктиг акцияны база эрттирген.

  #Хөй_ниитиниңайыылчокчоруунуңяамызы #Күш_ажыляамызы #ИХЯ #Каа-Хем кожуун #Сарыг_cеп #Наркотиктер #ТМГмедээлер #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews

  Реклама