Ада-өгбелерге сактыышкын чыскаал

  0
  6

  Май 1-де — Частың болгаш Күш-ажылдың байырлалында республиканың чурттакчы чону хоорай болгаш суурларның кудумчуларынга республиканың кожуун, сумуларының сайзыралынга үлүг-хуузун киирген өгбелериниң чуруктарын тудуп алгаш чыскаалга киржип болур.

  Парад чыскаалдың кол сорулгазы – патриотчу кижизидилгени күштелдирери, өг-бүле бүрүзүнге Ада-чурттуң Улуг дайынының хоочуннары, тылдың ажыл-ишчилери, маадыр-иелер, күш-ажылдың маадырлары ада-өгбелериниң дугайында сактыышкынны кадагалап арттырары.

  Бир дугаар парад чыскаал 2019 чылда Тес-Хем кожуунга эгелээн. Ынчан аңаа 2000 ажыг кижи киришкен.

  Чыскаалга эки тура-биле кижи бүрүзү киржип болур.

  Реклама