Ада-чуртчу мөзү-хөөнге кижизидер

  0
  1
  А. С. Пушкин аттыг Национал библиотекага Россияның Айыыл чок чоруунуң федералдыг албанының Тыва Республика талазы-биле Кызыгаар эргелелиниң хоочун кызыгааржылары аалдап чораан.

  «Мергежили – шериг албанныг» патриотчу шактың иштинге кызыгаар шерииниң хоочуну Владимир Горшков биле хоочуннар организациязының даргазы Вячеслав Климов бодунуң мергежилиниң дугайында тода, чедингири-биле чугаалап, Россияның Чепсектиг Күштеринге кыска үнелелдерни берип, “Тываның Кызыгаар эргелели 90 харлаан” деп барымдаалыг фильмни бараалгатканнар.

  Кызылдың экономика болгаш эрге-хоойлузу техникумунуң сургуулдары кызыгааржыларны аажок сонуургап, шеригниң дээди өөредилге черлеринче канчаар дужаап кирип алырының, аңаа өөренип, чурттаарының, а ол ышкаш Россияның Чепсектиг Күштеринге керээ-биле албан хаарының дугайында айтырыгларны салганнар.

  Кызыгаарга албан хаар дизе, чүнүң-даа мурнунда кижиден эвилең-ээлдек, харыысалгалыг, кичээнгейлиг, эрес-дидим, шыдамыккай болуру негеттинер дээрзин уруглар билип алганнар.

  Профессионал шериг албанныглар, Чепсектиг Күштерниң хоочуннары киржилгелиг мындыг чергелиг ажыл-херектер аныяктарның ортузунга шериг албанныгның мергежилинге сонуургалды оттурар болгаш оларны ада-чуртчу мөзү-хөөнге кижизидер.
  Реклама