Айфон 20М – амыдырал кайгамчык

  0
  8

  Тываның эгелеп чоруур авторларынга амгы үениң шии лабораториязының киржикчизи Вилория Шожукпанның “Айфон 20М – амыдырал кайгамчык” деп шиизиниң бирги көрүлдези Кызылдың Алексей Боктаевич Чыргал-оол аттыг уран чүүл колледжизинге болуп эрткен.

  Шииниң тургузукчу-режиссеру – Кызылдың А. Б. Чыргал-оол аттыг уран чүүл колледжизиниң уран чүүл удуртукчузу, ук колледжте театр бөлгүмүнүң удуртукчузу Аяна Оюн.

  Шииниң кол маадырлары – Сырга биле ооң авазы. Уруун эртем-билиг чедирип, университетке өөредип алыр дээш көдээ суурдан көжүп келген иениң чаңгыс кызы хоорайның агым амыдыралының шапкынынга алзып, үе-чергези уругларга деңнежир дээш, авазындан аар өртектиг идик-хеп болгаш нарын эдилелдер негеп эгелээр…

  “Айфон 20М – амыдырал кайгамчык” деп шииниң маадырларының овур хевирлерин Алексей Чыргал-оол аттыг уран чүүл колледжизиниң сургуулдары ойнап күүседип турар. Сырганың овурун уран чүүл колледжизиниң үшкү курсчузу Ая Конгар, Сырганың авазының овур-хевирин Алиса Ооржак тус-тузунда ойнап күүсеткеннер.

  Реклама