Ак-Довуракта эң эки тыва дыл кабинеди

  0
  4

  «Тыва Республиканың күрүне дылдарын 2021-2024 чылдарда сайзырадыры» деп республиканың күрүне программазын Тываның Өөредилге болгаш эртем яамызы боттандырып турар.

  Бо программаны боттандырарынга Национал школа сайзырадыр институт улуг үлүг-хуузун киирген. Республиканың школа назыны четпээн уругларның өөредилге черлеринде ажы-төлге тыва дылды өөредир талазы-биле «Төрээн Тывам” деп чаңгыс аай чижек программаны шиңгээдип киирген, “Тыва дылды уругларга” деп методиктиг сүмелерни ажылдап кылган.

  Назы четпээн уругларны тыва дылга өөредиринге дузалаар чараш өңнүг чуруктарлыг номчугаштарны методиктиг сүмелерге дүүштүр ажылдап кылгаш, парлап үндүргеш, назы четпээн уругларның өөредилге черлеринге тараткан. Ындыг улуг ажылды организастап чоруткан түңнелинде 207 уруглар садтарында амгы үеде 17513 уруглар тыва дылды неделяда 2 шак дургузунда өөренип турарлар.

  «Тыва Республиканың күрүне дылдарын 2021-2024 чылдарда сайзырадыры» деп республиканың күрүне программазын боттандырып чорударының аайы-биле “Тываның школа назыны четпээн уругларның өөредилге черлеринде тыва дылдың эң эки кабинеди” деп көрүлде мөөрейни республиканың Өөредилге болгаш эртем яамызы организастап эрттирген.

  Коронавирус аарыгның хамчыы шаптараазын болза-даа, аңаа удур камгалал хемчеглерин шыңгыы сагып, мөөрейни ийи чадалыг эрттирген. 2020 чылдың ноябрь 1-ден 15-ке чедир – муниципалдыг чергелиг чадазы. 2021 чылдың март 1-ден 10-га чедир – республика чергелиг чада. Муниципалдыг чергелиг чадазынга школа назыны четпээн уругларның 88 өөредилге чери киришкен. Аңаа шылгараан 19 өөредилге чери мөөрейниң республика чадазынга киржир эргени чаалап алган.
  Көрүлде мөөрейниң республика чергелиг чадазының түңнелдерин үндүрген.

  Ак-Довурак хоорайда “Сказка” уруглар сады эң эки тыва дыл кабинеттиг деп үнеледип, тиилекчи болган.
  Чадаана хоорайда “Хээлер” уруглар сады методиктиг аргаларны чогаадыкчы чорук-биле ажыглаан деп үнелеткен.
  Сарыг-Сеп суурда “Родничок” уруглар сады тыва дылды өөредириниң оюн болгаш тайылбыр материалын билдилиг четчелээн деп демдеглеткен.
  Кызыл хоорайда № 31 уруглар садын тыва дыл кабинедин чаартыкчы чогаадыкчы арга-биле дерип тургускан деп үнелээн.

  “Тываның школа назыны четпээн уругларның өөредилге черлеринде тыва дылдың эң эки кабинеди” деп көрүлде мөөрейниң республика чергелиг чадазының тиилекчилери тыва дыл кабинеттеринге дериг-херексел садып алырының акша сертификаттары-биле шаңнаткан.

  Реклама