Алды кожуунга вакцинаны чедирген

  0
  4
  Эрткен дыштаныр хүннерде республикага мөөңү-биле эккелген 7800 туң Гам-Ковид-Вак деп вакцинаны алды кожуунга чедирген дээрзин Тываның Кадык камгалал яамызы дыңнаткан.

  Вакциналарны дүүн Улуг-Хем, Чаа-Хөл, Чөөн-Хемчик кожууннарга чедирип берген. Вакцинаны шыгжаар, температуразын шыңгыы сагыыр авторефрижераторлуг транспорт-биле дажыглап турар. Сүт-Хөл, Бай-Тайга, Барыын-Хемчик, Өвүр, Мөңгүн-Тайга кожууннарга улаштыр чедирип бээр. А Эрзин, Кызыл, Бии-Хем, Таңды, Каа-Хем кожууннарга вакцинаны бурунгуу хүн чедирген.

  Амгы үеде тарылга кампаниязында 14141 кижи киржип турар, оларның аразында 60 хардан өрү назылыгларның саны 3839 кижи.

  Covid-19 хамчыынга удур тарылганы долузу-биле алган улустуң саны 10052 кижи, оларның аразында 2384 кижи 60 хардан өрү назылыглар.
  Реклама