Аныяктар өргээзинде көжээлер

  0
  3
  Аныяктар өргээзинде көжээлер

  Тываның Алдан-маадыр аттыг Национал музейинде көжээлерни Аныяктар өргээзинче көжүрген.

  Аныяктар өргээзинде национал музейниң «Алдын дошка» стеларийи – көжээлер делгелгезиниң салбыры бар. Стеларий ажылдаарынга белен дээрзин музейниң директору Каадыр-оол Бичелдей @tmgnews17 дыңнаткан. Ол музейниң чурукчузу Хүреш-оол Моңгуштуң дизайнер ажылын онзалап демдеглээн.

  Делгелге залын 2020 чылда музейниң чурукчузу каастап шимеп эгелээн. Хүреш-оол Моңгуш Аржаан 1 болгаш Аржаан 2 базырыктарының бойдус чурумалынга дөмейлештир 540 дөрбелчин метр хемчээлдиг шөлдү каастап чураан.

  Тываның чараш бойдус чурумалдыг делгелге залын даш көжээлер болгаш иви-сыын оюп сиилбээн даш тураскаалдар-биле каастаан. Көжээлерни Тываның төөгүлүг үелериниң аайы-биле: хүлер чүс чылдан эгелээш, эрги моол бижикти ажыглап турган үезинге чедир тургускан. Стеларий залы – өг ышкаш төгерик. Өг – тыва кижиниң бүгү өртемчейи болурун илередип турар.

  «Алдын Дошка» салбырның улуг эртем ажылдакчылары Мерген Моңгуш биле Кежик Моңгуш делгелге залының аачылчарынга экскурсияны эрттирген.

  Реклама