“Aptara Fashion” – национал идик-хеп көрүлдези

  0
  18


  ✍🏻Февраль 5-те Улусчу чогаадылга бажыңынга Шагаа байырлалынга тураскааткан “Aptara Fashion” деп этниктиг мода көрүлдези болурун @tmgnews17 дыңнадып тур.

  Кайгамчык чараш, каас-шиник мода көрүлдезинге тыва национал идик-хептиң чаа коллекцияларын көөр аргалыг силер. Аңаа республикада эң-не ус-шевер 21 мастерниң чогаадып даараан ажылдарын бараалгадыр.

  Ооң-биле чергелештир ус-шеверлерниң ажылдарының делгелге-ярмарказы болур. Делгелге-ярмаркадан Шагаада кедер каасталгаларны, ажыглаар дериг-херекселдерни (чавага, тос-карак, сырга, билзек дээш өске-даа) садып ап болур.

  Чыл санында Шагаа уткуштур эртип турар мода көрүлдезин ТР-ниң Экономика яамызы база республиканың сайгарлыкчы чорукту деткиир фонд организастап турар. Национал идик-хеп көрүлдезиниң кол сорулгазы – пөс-таавы кылыгларының регионалдыг бүдүрүкчүлериниң продуциязын сайзырадыры.
  Реклама