Арга-арыг – бистиң өңнүүвүс

  0
  1

  Республиканың бичии уругларынга «Арга-арыг – бистиң өңнүүвүс» деп чурук мөөрейин эгелээн.

  Чурук мөөрейин Тывага арга-арыг ажыл-агыйының тургустунганындан бээр 75 чылынга болгаш Тыва Арат Республиканың 100 чыл оюнга тураскааткан. Ооң кол сорулгазы – өзүп олурар салгалдарны төрээн бойдузунга камныг хумагалыг болурунга кижизидери, бичии уругларга арга-арыгны сонуургадып, ада-чуртчу болгаш экологтуг кижизидилгени бээри.

  Чуруктарга уруглар төрээн чериниң бойдус чурумалын өнгүр чараш өңнер-биле чуруп көргүзер ужурлуг. «Арга-арыг болгаш ооң чурттакчылары», «Чылдың дөрт эргелдезинде арга-арыгның чурумалы», «Арга-арыг камгалакчыларының ажылы», «Кижиниң амыдыралынга арга-ыяштың ачы-дузазы» деп аңгы-аңгы темаларга чуруп болур.

  Чурук мөөрейинге 7-17 харлыг школачылар киржир. Чуруктарны февраль 9-тан апрель 4-ке чедир хүлээп алыр.

  Адрези: 667007, Тыва Республика, Кызыл хоорай, Загородный переулок, бажың 23. ФБУ «Рослесозащита» Тыва Республиканың «Арга-арыг камгалаар төвү». Конкурс «Лес-наш друг» деп демдеглеп бижип каар. Харылзажыр телефоннары: 8 (3-349-22), 3-33-85. Мөөрейниң дүрүмнери, негелделери болгаш номинацияларының дугайында медээни VK: https://vk.com/rcfhtuva көрүп ап болур.

  Реклама