Ат-алдарлыг хоочуннуң төрүттүнген хүнү,

  0
  1

  Бүгү Тывага болгаш Бии-Хем кожуунга ат-сураа эки билдингир, хүндүткелдиг кижи, культура ажылының хоочуну, тус черниң төөгүчүзү, “Тыва Республиканың культуразының алдарлыг ажылдакчызы”, “Туран хоорайның Хүндүлүг хамаатызы”, “Тываның чонунуң чоргааралы” хүндүлел аттарның эдилекчизи, Алдан-Маадыр аттыг национал музейниң Туранда филиалының эргелекчизи, Россияның журналистер эвилелиниң кежигүнү Татьяна Верещагина төрүттүнген хүнүн демдеглеп турар.

  Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ат-алдарлыг хоочуннуң төрүттүнген хүнү-биле байырын чедирген. Бии-Хем кожууннуң чагыргазының даргазы Күдер Моңгуш Татьяна Евгеньевнага быжыг кадыкшылды, аас-кежикти йөрээп, төрээн чурту, төрел чону дээш ажыл-ишке тура-соруу кажан-даа кошкавазын күзээн.

  Татьяна Верещагинаның шинчилекчи болгаш чогаадыкчы ажылының, ооң бижээн номнарының ачызында Бии-Хем кожуунга болуп турган төөгүлүг болуушкуннарның, ооң киржикчилериниң аттары, оларның дугайында медээлер төөгүге артып калыр, салгалдан салгалче дамчып чоруй баар – уттундурбас.

  Тыва Арат Республиканың тургузукчуларының бирээзи Иннокентий Сафьяновтуң дугайында “Эккендей”, Бии-Хем кожууннуң төөгүзү болгаш кижилериниң дугайында “Туран”, “Күрүне ужур-дузалыг херек”, “Ол шупту музей-дир” деп номнарны база Татьяна Верещагина бижээн.

  Бии-Хем кожууннуң хөгжүлдезинге улуг үлүг-хуузун киирген ат-алдарлыг кижилерниң дугайында “Ол оруктарны уттуп болбас” деп номну Татьяна Евгеньевнага эрткен чылын бижип дооскаш, чырыкче үндүрген.
  Татьяна Евгеньевна Верещагина Тываның болгаш Россияның аңгы-аңгы булуңнарындан байыр чедириишкиннерин төрүттүнген хүнүнде өөрүшкү болгаш аас-кежик-биле хүлээп ап турар.

  #Тываныңбаштыңы #Шолбанкара_оол #Бии_хем #Туран #ТМГмедээлер #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG # TMGNEWS #Tuvanews

  Реклама