Ажыл берикчилерин деткиир хемчеглер

  0
  4

  Тываның Күш-ажыл болгаш социал политика яамызынга “Хууда сайгарлыкчыларның база юридиктиг организацияларның санындан ажыл берикчилерин деткиириниң хемчеглериниң дугайында” деп темага парлалга конференциязы болуп эрткен.

  Ооң ажылынга республиканың күш-ажыл болгаш социал политика сайыдының бирги оралакчызының хүлээлгезин күүседип турар Амур Уваңгур, чонну ажылга хаара тудар килдистиң начальниги Александр Монгуш, экономика сайыдының оралакчызы Эва Даваа-Самбуу база Социал камгаладылга фондузунуң Тывада салбырының эргелекчизи Елена Саая олар киришкен.

  Республикада ажыл чоктар даңзызынга 2021 чылдың январь 1-ге чедир турган ажыл чок хамаатыларны ажылга хаар тутканы дээш күрүнениң деткимче акша-хөреңгилеринге кордап турар ажыл берикчилери-биле таныштырган.

  Парлалга конференциязынга чугаа ажыл берикчизиниң шүүделин эгидип дуглаарының дугайында болган. Ындыг немелде хемчеглер чурттакчы чонну ажылга хаара тудары-биле көрдүнген турган. Ук күрүне деткимчезин тыпсырынга хамаарышкан дүрүмнерни РФ-тиң Чазааның № 362 доктаалы-биле бадылаан.

  Деткимчениң кол сорулгазы болза, коронавирус хамчыының үезинде ажыл чок арткан хамаатыларга база ажыл-биле хаара туттунар чорукту 2019 чылдың деңнелинге чедир катап эгидеринге дузалаары.

  Немелде медээ кылдыр: 2021 январь 1-ге чедир ажыл чок турган хамаатыларны ажылдатканы дээш ажыл берикчизи күрүнениң деткимче акша-хөреңгилерин ап болур. Ол үеде ындыг кижилерниң саны Тывага 17,6 муң кижи турган. Субсидия шалыңның эң адакы үш хемчээлинге деңнежир азы бир кижиге онааштыр 17 908,8 рубль болур.
  Баштайгы төлевирни организация ажыл чок кижиниң ажылдай бергениниң соонда бир ай болгаш алыр, ийигизин – үш ай эрткенде, үшкүзүн – алды ай эрткенде.

  Реклама