Ажылдакчыларның байдалы эки

  0
  0

  Кызыл хоорайның мэриязының ажылдакчылары COVID-19 хамчыынга удур вакцинацияны эрттип эгелээнин @tmgnews17 дыңнадып тур.

  Кызыл хоорай чагыргазының коллективи мэр Карим Сагаан-оодуң удуртулгазы-биле консультация-диагностика поликлиниказынга баргаш, хамчыктыг аарыгга удур тарылганы алган. Оларга “Гам-ковид-вак” вакцинаны салган.

  Амгы үеде тарылганы алган ажылдакчыларның шуптузунуң байдалы эки.

   

  Реклама