Ажылды улам сорунзалыг, ажыктыг болдурар

  0
  1

  “Биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорук база хууда сайгарлыкчы чорукту деткиири” национал төлевилелдиң иштинге Россияның Экономиктиг хөгжүлде яамызы “Боду бодун ажыл-биле хаара туткан хамаатыларның ажыл-чорудулгазынга чаагай байдалдарны тургузары” деп чаа бот-тускайлаң федералдыг төлевилелди ажылдап кылган.
  Шак ындыг регион төлевилелин Тываның Экономика яамызы боттандырар.

  «Профессионал орулгага үндүрүг» деп тускай чурумну РФ-тиң Чазаа бажыңында ажылдап турар хамаатыларның, а ол ышкаш бодунуң ачы-дузазын хөлзилээн болгаш бодун боду ажыл-биле хаара туткан кижилерниң идепкейлиг сайгырлыкчы ажыл-чорудулгазын деткиири-биле ажылдап кылган дээрзин сагындырып каалы.

  Чаа федералдыг төлевилел «Профессионал орулгага үндүрүг» чурумун ажыглаарынга немелде байдалдарны тургузуп, бодун боду ажыл-биле хаара тудар эрге-хоойлу делгеминге ажылды улам сорунзалыг, ажыктыг болдурар. Ол биеэгизинден артык ажыктыг болур.

  Россияның Чазаа Экономиктиг хөгжүлде яамызының ажылдап кылганы норма-чижек актыларын хүлээп алган, аңаа дүүштүр мооң мурнунда чүгле биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорук субъектилеринге чедингир турган деткимчениң хемчеглерин бодун боду ажыл-биле хаара туткан хамаатыларга база тараткан. Оларның иштинде: биче чээлилер, даанылгалар, бизнес-инкубаторларга болгаш аңгы-башкы ажыл-хожулдуг кижилерни чаңгыс черге организастаарынга чиигелделиг кириишкинни хандырары, а ол ышкаш электроннуг садыглаашкынга бараанның бурунгаар депшилгези база садып-сайгарылгазы хамааржыр.

  Реклама