Бүрүткеп эгелээн

  0
  6

  Кызыл хоорайның чоогунда солагай талакы дачалар девискээринде тудуп доозуп турар школага өөренир күзелдиг ажы-төлдүң бүрүткел даңзызын тургузуп эгелээн. Ол школага уруг-дарыын өөредир деп шиитпирлээн ада-иелер Кызыл хоорайның чагыргазының ниити өөредилге департаментизинге четкеш, бүрүткел даңзыга уругларын киир бижидип ап болур.

  Бүрүткел даңзылаашкын ийи ээлчеглиг эртер. Баштайгызының хуусаазы апрель 1-ден июнь 30-ге чедир. Ийиги ээлчегниң хуусаазы июль 6-дан сентябрь 5-ке чедер.

  Апрель 1-ден июнь 30-ге чедир хуусаалыг бирги ээлчег үезинде школаны быжыглаан девискээрде өг-бүлези чурттап турар, ынчангаш бо школага өөренир эргези бар өөреникчилерни бүрүткел даңзыга киир бижиир.
  Июль 6-дан сентябрь 5-ке чедир хуусаалыг ийиги ээлчег үезинде школаны быжыглаан девискээрде өг-бүлези чурттавайн турар, өске девискээрден кээп өөренир ажы-төлдү бүрүткээр.

  Россияның Чырыдыышкын яамызы школаларга ажы-төлдү хүлээп алырының чурумунга өскерилгелерни 2021 чылда киирген. Ооң бирээзи – бирги классче өөренип кирер уруг чаңгыс өг-бүледе кады чурттап турар акылары болгаш угбалары-биле ол-ла школа өөренирин шилип ап болур апарганы.
  Солагай талакы дачаларда чаа школаже бо чылдың сентябрь 1-де өөренип кирер бирги классчылар акылары болгаш угбалары-биле ол школага кады өөренирин шилип алыр эргелиг деп чугаалап болур.

  Уругларны школага өөредир кылдыр бүрүткээринге кандыг документилер херегин Кызыл хоорайның чагыргазының ниити өөредилге департаментизинден билип ап болур. Ол документилер Россия Федерациязының Чырыдыышкын яамызының доктааткан саавырында база айыттынган.

  Реклама