Баар-барбас деп чигзиниг безин турбаан

  0
  10

  Тываның күрүне университединиң студентилериниң «Дуза» дилээшкин-камгалал отряды Таңдыда читкен оолду дилежип турар. Университеттиң 25 студентизи школачы оолду дилээринге дузалажыр дээш, Бай-Хаак суурже үнүпкен.

  Республиканың эки турачылар отрядын чыып, элээди назылыг оолду дилээринге дузалаарының дугайында Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Чазактың аппарат хуралынга чугаалаан. Университеттиң камгалакчылары ниити чыышты чарлааш, эки турачылар отрядын тургускан.

  – Баар-барбас деп чигзиниг безин турбады! Өөредилгелер доктаамал болуп турар, дилээшкин-камгалал ажылдарга киржип, белеткенип турган болгаш, арга-дуржулгалыг бис. Дилээшкин ажылынга мергежилдиивисти көргүзүп шыдаарынга бүзүрелдиг бис! – деп, Санчы Очур-Донгак, бойдус-георгафия факультединиң үшкү курсчузу чугаалаан.

  Кожууннуң полиция ажылдакчылары читкен школачының эш-өөрүн, өг-бүлезиниң чоок улустарындан айтырып, техникумнарның ниити чуртталга бажыңнарын, Бай-Хаак, Сосновка, Дүрген суурларның бажыңнарының чанын кезип дилээн. Тус черниң камгалакчылары ол чоокта арга-арыглыг черлерни кезип дилээн.

  Школачы оол кызыл курткалыг, куу өңнүг кышкы бөрттүг, куу идиктиг, кара-көк школачы чүвүрлүг болгаш кызыл өңнүг рюкзактыг.
  ТывКУ-нуң студентилер отряды Россияның камгалакчылар эвилелиниң Тывада регионалдыг салбырының болгаш Онза байдалдар яамызының Тыва Республикада Кол эргелелиниң удуртулгазы-биле дилээшкинни чорудар. Шупту эки турачылар чогуур белеткелдиг.

  Реклама