Багай эвес көргүзүглер чедип алдынган

  0
  11
  Багай эвес көргүзүглер чедип алдынган

  2019 чылдан тура Тывада “Кеш” губернатор төлевилели боттанып турар. Ийи чылдың дургузунда багай эвес көргүзүглер чедип алдынган дээрзин ТР-ниң Экономика яамызы дыңнадып турар.

  Бо чылдарның дургузунга төлевилелге киржир күзелин 27 кижи илереткен, амдыгаа дээр ук ажыл-чорудулганы 20 киржикчи чорудуп турар. Оларның бирээзинге Ак-Довурактан К.Ш. Салгын-оол хамааржыр. Ол алгы-кеш эттээр, болбаазырадыр бичежек цехти ажыдып алгаш, бодунуң күш-ажылчы намдарын 2021 чылдың мартта эгелээн.

  Төлевилелди 2020 чылдың декарьда “Боду бодун ажылга хаара тудары” социал керээниң акша-хөреңгилеринден акшаландырган. Ук акша-төгерик-биле алгы-кеш эттээр 2 станокту садып алгаш, эптеп тургускан.

  Реклама