Байдалдың чүгээртээни-биле

  0
  0

  Бөгүн Тываның Баштыңының неделя санында эрттирер аппарат хуралынга регионнуң кадык камгалалының сайыды Артыш Сат баш бурунгаар көрдүнген сорулгаларынга ажыглаары-биле республика 1 дугаар эмнелгезиниң терапия салбырының баазазынга COVID-19-тан аараан кижилер эмнээр түр госпитальды хагганының дугайында дыңнатканын @tmgnews17 дыңнадып тур.

  Адыр аайы-биле угланыышкынның ажылын катап эгелээриниң дугайында шиитпирни хамчыктың байдалының чүгээртээни дүүштүр хүлэп алган. Түр үениң госпиталын хагганының соонда халдавырлыг аарыглыг кижилерни чыттырып эмнедир оруннар саны 245 кезек болуп, хостуг орунннар фондузу 35,5 хууга деңнежир.

  Халдавырлыг аарыглардан аараан кижилерни чыттырып эмнедир оруннар Кызылда хөй адырлыг медицина болгаш перинаталдыг төптерде, Барыын-Хемчиктиң, Чөөн-Хемчиктиң районнар аразының медицина төптеринде, Мөңгүн-Тайганың, Тере-Хөлдүң, Тожунуң төп кожуун эмнелгелеринде бар.

  Коронавирустуң чаа халдавырының талазы-биле байдалдың дүшкүүрленгени-биле өске сорулгага ажыглаары көрдүнүп турган оран-саваже халдавырлыг аарыгларның түр госпиталын көжүрген турган. Амгы үеде терапия корпузунуң оран-савазында диагностика төвүнүң болгаш неврология, агартылга, кардиология, терапия, токсикология салбырларын организастаарының талазы-биле ажылдар эгелээн.

  Бо хүнде республикада коронавирус хамчыындан 166 кижи аарып турар. Барыын-Хемчик, Каа-Хем, Өвүр кожууннарда база Ак-Довурак хоорайда чаңгыс-даа таварылга илеревээн. Кызыл хоорайда, Бии-Хем, Таңды, Кызыл, Бай-Тайга, Тес-Хем, Сүт-Хөл, Чөөн-Хемчик кожууннарда байдал ам-даа нарын дээрзин сайыт илеткээн.

  Республикада коронавирус хамчыындан эмнедип турар хамаатыларны шупту херек эм-таң-биле хандырып турарын ол чугаалаан. Халдавырлыг аарыглар эмнелгелеринде 2 айның курлавыры бар. Февраль айга чедир терапия корпузунуң ажыл-чорудулгазынга чөпшээрел бижикти алыр ужурлуг дээрзин Артыш Сат дыңнаткан.

  #Тываныңчазаа #Шолбанкара_оол #Аппаратхуралы #Кадыккамгалал #ТМГмедээлер #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanes

  Реклама