Бардамнааш, тыва тон-биле шаңнаткан

  0
  0

  Тыва чоннуң Шагаа байырлалында эң-не хөглүг болгаш «амданныг» мөөрей – бардамнаары. Дүүн найысылал Кызылдың Арат шөлүнге болган бардамнаар мөөрейге 39 харлыг Белек Сат бир минута дургузунда 25 манчыны чипкеш, тиилекчи болган.

  Бо мөөрейге 11 сонуургактар киришкен. Оларның аразында эң улуг назылыы 61 харлыг Цецег Ооржак, а эң-не чалыызы 10 харлыг Балган Монгуш.

  Мөөрейниң негелдези езугаар киржикчи бүрүзү 25 манчыны чиир ужурлуг. Белек Сат кымны-даа мурнай 25 манчыны бир минута дургузунда чооглапкаш, бирги черге төлептиг болган. Меңги Монгуш бичии озалдааш, ийиги черни алган. Үш дугаар черге Айдаш Салчак тергиидээн.

  Бардамнаар мөөрейниң шаңналдары-даа тергиин болган – тиилекчиге тыва национал тонну, ийиги чер дээш хөректээшти, үшкү черни алган киржикчиге тыва бөрттү тывыскан.

  Реклама