Баштайгы өрт

  0
  19
  2021 чылда баштайгы өрт Чеди-Хөл кожууннуң девискээринге хып үнүп, хову-шөлдерге, арга-арыгга от болгаш одаглар-биле оваарымчалыг болурун медеглээн.

  Ак-Тал суурдан ырак эвесте Улуг-Хараар-Тей деп хову черниң девискээринде өрт хып үнген дугайында медээ дүүн, апрель 6-ның хүнүнде, Чеди-Хөл кожууннуң өрткен удур камгалал кезээнге, кожууннуң чаңгыс аай диспетчер албанынга тус черниң чурттакчыларындан кирген. Арга-арыг камгалалының ажылдакчылары, эки турачы өртчүлер дружиназының дайынчылары дээш өске-даа организацияларның ажылчыннары шалыпкын чоруткаш, өрттү барып өжүрүп эгелээн. Дүштекиниң 12 шак үезинде өртчүлер өрттү төндүр өжүрген. Ону өжүреринге 54 кижи киришкен.

  Ниити шөлү 4 га хову чер өрттенген. Ооң чылдагааны Улуг-Хараар-Тейниң девискээринге чораан кижилерниң от-биле оваарымча чогу деп баш бурунгаар түңнелди өртчүлер үндүрген.
   
   
  Реклама