Баштайгы хараачыгайлар

  0
  0

  Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң чарлааны Чоннуң бот-идепкейиниң чылында “баштайгы хараачыгайлар” тыптып эгелээнин ТР-ниң культура сайыды Алдар Тамдын @tmgnews17 дыңнаткан.

  – Тывада сураглыг “KHOOMEI BEAT” бөлүүнүң хөгжүмчүлери кайгамчыктыг төлевилелин меңээ таныштырып келгеннер. Оларның бот-идепкейи-биле тургузуп алган “Хөөмей аяны-биле амгы үениң хөгжүмү” деп төлевилели эки түңнелдерни көргүзер боор. Олар республиканың кожуннарынга культура-чырыдыышкынныг база мергежилдер шилип алырынче угланган үнүүшкүннерни чорудар деп планнап турар.

  “KHOOMEI BEAT” бөлүүнүң хөгжүмчүлери бүгү составы-биле Тываның аңгы-аңгы булуңнарынга школачылар болгаш аныяктар-биле ужуражып, оларга хөөмейниң аргаларын таныштырып, игилге, бызаанчыга, чадаганга, шоорга, кеңгиргеге, хомуска база амгы үениң хөгжүм херекселдери – барабан, бас-гитарага ойнаарының мастер-класстарын эрттирер. Кысказы-биле чугааларга, боттары чүнү билир-дир аңаа ойнап өөредир.

  Сураглыг болгаш профессионал аныяктардан, боттарының уран чүүлү база чогаадыкчы бодалдары-биле көдээниң аныяктарын чаңчылчаан культураже хаара тудуптар онзагай бот-идепкей үнүп турарынга өөрүп тур мен. Улуг күзел-биле бо төлевилелди деткип, ооң чогумчалыг түңнелинге бүзүрээр мен.

   

   

  Реклама