Беш хөй-ниити черин чаагайжыткан

  0
  0
  Беш хөй-ниити черин чаагайжыткан

  «Чаңгыс демниг Россия» партиязының эгелээни «Таарымчалыг хоорай хүрээлелин хевирлээри” федералдыг национал төлевилелдиң иштинге 2020 чылда Кызылга беш хөй-ниити черин: “Өг-бүле» болгаш «Правобережный» сесерлиин, Аныяктар ордузунуң чоок-кавызында девискээрни база Кызылдың Арбадының чадаг улус кылаштаар чериниң уланчызын чаагайжыткан.

  Калинин кудумчузунда аллеяны уламчылаары планнаттынып турган, ынчалза-даа ук девискээрде инженер четкилерин септеп турганы-биле керээлиг организация төлевилелди доозуп шыдаваан. Бо чылдың төнчүзүнге чедир ону эчизинге чедир боттандырар.

  “Өг-бүле» сесерлиин болгаш коммунал көвүрүгнүң чанында Өг-бүле алдарының шөлүнүң тудуун «Элита» КХН чорудуп турган. Ол-ла керээлиг организация «Правобережный» сесерлииниң чаагайжыдылгазын кылган. Бо хүннерде ук үш объект доозулган.

  Аныяктар ордузунуң чоок-кавызында девискээрниң чаагайжыдылгазын «Экотерм» КХН кылып турган. Объектиге чазып-бузар ажылдарны, чер участогун дескилей үстүрерин, кудумчу чырыдылгазын харыылаар инженер четкилерин чадарын база ногаан шыктың суггарылгазын, брусчатканы эптеп салырын, бичежек тураскаалдарны тургузарын ол боттандырып турган.

  Дружба кудумчузундан Красноармейская кудумчузунга чедир улустуң “Арбат” деп адап өөрени бергени черниң чадаг улус кылаштаар чериниң уланчызын амы-хууда сайгарлыкчы А.К. Кара-Сал тудуп турган. Ук участокта брусчатканы чаткан, 6 кезек национал хээлерлиг арканы болгаш чайганыр сандайларны, урналарны тургускан, чүзүн-баазын гирляндаларны аскан. Агаар-бойдус чылый бээрге, ногаанчыдылга ажылдары эгелээр.

   

  Реклама