Биче суурларның амыдыралын хөгжүдер

  0
  0
  Күрүне Думазының адыр аайы-биле комитеди «Чаңгыс демниг Россияның» чурттуң иштики туризминге идиг бээриниң дугайында киирип турар хоойлу төлевилелин бадылаан.

  Кожуун, суму бүрүзү чурттап турар черинге туризмни сайзырадыр программаны кылып алыр эргелиг дээрзин ол хоойлуда айтып каан.

  Документиниң автору Ирина Яроваяның саналы-биле алырга, регионнар боттарының девискээринде бойдус чурумалдыг онзагай черлеринче туристерни чалап, туризм талазы-биле күчү-шыжалын ажыглавышаан, ажылдап болур.

  «Муниципалитеттиң чурттакчылары боттары туризм продуктузун тургузуп, турисчи хандырылгаларны чедирип болур. Бо чүүл оларга ындыг арганы берип турар. Биче суурларның амыдыралын хөгжүдери-биле тептинип үнер чери ол бооп болур» – деп, ол парламентарийлерге чугаалаан.

  Документини Ростуризм болгаш адыр аайы-биле яамылар деткээн.

  #Күрүнедумазы #Иринаяровая #Ростуризм #Иштикитуризм #ТМГмедээлер #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews
  Реклама