Бии-Хем (Тоолчургу чугаа)

  0
  3
  Шаанда Тожуга хем бажынга, тайга эзиминге Бии дээр кончуг чараш куштар өөр-өөр бөлүк кылдыр, кезек-кезек черлерге чурттап чораан.

  Хем бажының тайга чурттуг аңчылары Бии куштарның чурттап турар хеминиң адын Биилиг-Хем деп адап алган.

  Сөөлзүредир тайга улузу ол черниң агып баткан хеминиң адын Бии-Хем кылдыр адай берген чүве деп тайганың кырганнары чугаалажыр.

  Бии куштарның үре-салгалдары, өске бир хевири кара-куш болу берген чүве-дир. Бии куштар шуут көзүлбестеп чиде берген-даа болза, ол шагдан бээр ук хемни Бии-Хем деп адаан.

  “Тыва улустуң мифтери болгаш тоолчургу чугаалары” деп номдан.
  Медээлер «ТуваМедиаГрупп» ИА