Бирги кварталда төлевилелдерниң боттанылгазы

  0
  3
  «Экология» национал төлевилелди Тываның девискээринде канчаар боттандырып турарын Төлевилелдер комитединиң хуралынга сайгарып чугаалашкан. Ону ТР-ниң бойдус курлавырлары болгаш экология сайыды Шолбан Хопуя башкарып эрттирген.

  Бо чылдың бирги кварталында төлевилелдиң боттанылгазының баш буруңгааргы түңнелдерин републиканың бойдус курлавырлары болгаш экология сайыдының бирги оралакчызы Артыш Салчак кылган.
  2021 чылда национал төлевилелдиң иштинге ниити акшаландырыышкыны 271,3 сая рубль хемчээлдиг үш регион төлевилелин боттандырып турар.

  «Арыг-силиг чурт» регион төлевилели-биле «Тыва кобальт» комбинаттың артынчыларын арыглаары көрдүнген. Ажык конкурстуң түңнелдери-биле бо чылдың март 30-де «Геосинтетика» КХН-биле 139,5 сая рубль ниити түңге күрүне керээзин чарган.

  Арга-арыг ажыл-агый черлерин тускайжыттынган техника-биле дериир сорулга-биле «Арга-арыгны кадагалаары» регион төлевилелиниң иштинге 18 кезек техниканы садып алган. Ол-ла төлевилелдиң иштинге май айдан эгелеп 820 га ниити шөлге кылымал арга-биле арга-арыгны катап тургузар ажылдар эгелээр.

  «Коммунал бокту болбаазырадырының комплекстиг системазы» регион төлевилелиниң иштинге боктуң шимчээшкинин хайгаарап турар девискээр схемазының электроннуг майыын ажылдап кылган.
  Реклама