Бизнести деткиир хемчеглер

  0
  0
  Бизнести деткиир хемчеглер

  Таңды кожууннуң сайгарлыкчыларынга «Бизнес-десант» консультацияны эрттирген. Чаа чылдың баштайгы ээлчеглиг үнүүшкүнүнге Тываның экономика сайыдының оралакчызы Эва Даваа-Самбууга баштаткан ук яамының болгаш «Мээң бизнезим» төптүң ажылдакчыларынга Россельхозбанкының, МСП Банкының төлээлери каттышкан.

  Боттарының ажыл-херээн сайзырадып хөгжүдер күзелдиг бежен хире сайгарлыкчылар ужуражылгага чыглып келген. «Десантының» киржикчи бүрүзү бизнести деткиир хемчеглер талазы-биле тус-тузунда сүмелерни берген.

  Экономика яамызы сайгарлыкчыларга берип турар субсидиялар болгаш грантылар, «Мээң бизнезим» төвү «Биче болгаш ортумак бизнести болгаш хуу сайгарлыкчыларның эгелекчи саналдары» деп национал төлевилелди боттандырар кызыгаары-биле күрүнениң деткимчелериниң дугайында чугаалашкан. Банкыларның төлээлери сайгарлыкчыларга берип турар чээлилериниң, «Дельта» КХН сайгарлыкчыларның бүдүрген барааннарын маркаладырының дугайында чугула чүүлдерни таныштырган.

  «Бизнес-десантының» кол сорулгазы – республиканың кожууннарында сайгарлыкчы чоруктуң сайзырап хөгжүүрүнге, биче болгаш ортумак бизнестиң төлээлериниң бизнес талазы-биле билиин бедидеринге дузалаары, оларга сүме кадар арга-биле оларның сайзыраарынга идиг бээри.

   

   

  Реклама